Werset 3. 27

Zdezorientowana, znajdująca się pod wpływem trzech sił natury materialnej, dusza uważa siebie za sprawcę czynów, które w rzeczywistości spełniane są przez naturę.

image

Brak możliwości komentowania.