Werset 2. 42-43

Jakże ubodzy w wiedzę są ci, co tak bardzo przywiązani są do kwiecistych słów Ved polecających różne efektowne czynności, by tym sposobem osiągnąć planety niebiańskie, zapewnić sobie korzystne narodziny, potęgę i inne materialne korzyści. Owładnięci żądzą uciech zmysłowych i życia w dostatku, mówią oni, o synu Prthy, że nie ma nic więcej ponad to.

image

Brak możliwości komentowania.