Werset 17. 24

Aby osiągnąć Najwyższego, wszystkie ofiary, pokuty i działalność dobroczynną zaczynają transcendentaliści od om.

image

Brak możliwości komentowania.