Werset 17. 22

A dobroczynność okazywana w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie, niewartym tego osobom, bez szacunku i z pogardą – jest dobroczynnością w gunie ignorancji.

image

Brak możliwości komentowania.