Werset 18. 71

A ten, kto słucha z wiarą, będąc wolnym od zazdrości – uwalnia się od następstw grzechów i osiąga planety, gdzie zamieszkują pobożne istoty.

image

Werset 18. 72

O zdobywco bogactw, Arjuno, czy wysłuchałeś Mnie uważnie? I czy rozwiały się twoje złudzenia i rozproszyła ignorancja?

image

Werset 18. 73

Arjuna rzekł: O mój drogi, nieomylny Kryszno, rozwiały się już moje złudzenia i dzięki Twojej łasce odzyskuję pamięć. Opuściły mnie już wszelkie wątpliwości i teraz jestem gotów działać tak, jak tylko zechcesz.

image

Werset 18. 74

Sanjaya rzekł: Usłyszałem zatem rozmowę dwóch wielkich dusz – Kryszny i Arjuny. I tak wspaniałą była ta rozmowa, że włosy mi się jeżą na głowie.

image

Werset 18. 75

Dzięki łasce Vyasy, usłyszałem najbardziej poufną rozmowę, bezpośrednio od mistrza wszelkiego mistycyzmu – Kryszny, który Osobiście przemawiał do Arjuny.

image

Werset 18. 76

O Królu, jakże wielką radość znajduję wciąż na nowo w każdym wspomnieniu tego cudownego i świętego dialogu pomiędzy Kryszną i Arjuną – i dreszcz rozkoszy wciąż przenika moje serce.

image

Werset 18. 77

O Królu, każde wspomnienie tej tak cudownej postaci Pana Kryszny wprawia mnie w coraz większe zdumienie. A radość moja nie może zaznać końca.

image

Werset 18. 78

Gdziekolwiek jest Kryszna – Mistrz wszystkich mistyków – i gdziekolwiek jest Arjuna – najlepszy spośród łuczników – tam z pewnością będzie również zwycięstwo, pomyślność, moralność i niezwykła siła. Takie jest moje zdanie.

image